Saturday, August 9, 2014

Color//Colour Lovers: Orange

Orange

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Orange

Toiseksi viimeistä viedään: 
oranssin vuoro. 


***

Second-to-last:
orange.

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...