Friday, August 2, 2013

Värikästä // Colourful

lets have a party

lets have a party

Väriterapiaviirinauha.
Se ei varmaan ole oikea sana mutta pitäisi kyllä olla.

***

Colour therapy garland.
I don't know if it's a thing, but it should be.

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...