Monday, July 2, 2012

Tällä viikolla // This week

On a walk


Tällä viikolla yritän olla keksimättä tavoitteita (kivoja tai tärkeitä, pieniä tai isoja) ja olla vaan.
Voi kuinka hankalaa se onkaan.

***

This week I'm gonna try not to make goals (nice or important, small or big) and just be. 
Oh how hard it is.

1 comment:

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...