Monday, February 6, 2012

Tällä viikolla // This week

A roll of Post-Its


Tämän viikon (pienet ja kivat) tavoitteet:
- lukea käsityökirjoja
- ottaa ompelukone esiin (ja ehkä jopa ommella jotakin ;))
- leipoa leipää
- käydä yksin kahvilassa

***

This week's (nice and small) goals:
- read craft books
- take out my sewing machine (and maybe even sew something ;))
- bake some bread
- go to a cafe alone

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...