Monday, October 24, 2011

Tällä viikolla // This week

Wall display


Tämän viikon (pienet ja kivat) tavoitteet:
- mennä metsään tai edes puistoon
- saada yhden keskeneräisen käsityön valmiiksi
- suunnitella uusia projekteja
- aloittaa uuden kirjan
- valokuvata enemmän kuin viime viikolla

***

This week's (small and nice) plans:
- go to forest or at least to a park
- complete one unfinished craft project
- plan new projects
- begin a new book
- photograph more than last week

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...