Monday, September 26, 2011

Tällä viikolla // This week

Knitting in a bus.

Tämän viikon pienet, kivat tavoitteet:
- lukea hyvää kirjaa
- kirjoittaa loput listat 30 Days of Lists-projektiin
- seikkailla tässä kaupungissa
- katsoa lempisarjaani DVD:ltä
- käydä markkinoilla
- nauttia syksystä

***

This week's nice little plans:
- read a good book
- write the rest of the lists for 30 Days of Lists
- have adventures in this city
- watch my favourite TV-show on DVD
- visit farmer's market
- thrive on fall

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...