Thursday, June 16, 2011

Lisää sivuja // More Pages


...jatkuu //
...continues.


(#13 on vielä vähän kesken //
#13 isn't completely finished yet)

No comments:

Post a Comment

Jätä toki viesti!

PS. Luen jokaisen kommentin ennen julkaisemista. Kyse ei ole sensuurista tai kontrollista, haluan vain varmistaa, ettei yksikään jää vahingossa lukematta.


Feel free to leave a note!

PS. I read every comment before publishing them. That's not about censorship or control. I just want to make sure I won't miss any of them.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...